Shortcut Går Ej Att Starta Efter Nedladdning Och Installation

Där skriver man in FB, vilket betyder födelseboken, något som också framgår under knappen OM på startsidan. Ändringar av födelsedatum måste skrivas in i kommentarfältet, annars ska det användas högst sparsamt. Nu kommer en varningsuppmaning att visas på skärmen. Markera rutan Ta bort drivrutinsprogramvaran för den här enheten och bekräfta detsamma genom att klicka på […]